Twee keer per jaar verschijnt het clubblad,  't Carweitje,  met daarin reisverslagen, technische info, evenementeninfo en leden aan het woord. 

Hieronder kunt u de clubbladen van afgelopen jaren doorbladeren. 

 

Clubblad 't Carweitje

Zomer 2018

Najaar 2017

Zomer 2017

Najaar 2016

voorjaar 2016

najaar 2015

Voorjaar 2015

najaar 2014

voorjaar 2014

najaar 2013

voorjaar 2013