Algemene ledenvergadering - 14 december 2018

Op vrijdagavond 14 december hebben we de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehad. Er waren 24 leden op afgekomen, wat geen meerderheid van het totaal aantal leden was. Op de agenda stonden behalve de gangbare onderwerpen zoals de terugblik van afgelopen jaar met zijn hoogtepunten, zoals de meerdaagse Ardennenrit en de dieptepunt, het onverwachte overlijden van ons clublid Rein, ook enkele beslissingsonderwerpen.

Zo was er de beslissing over een nieuw logo voor de club. Dit gaf de vraag waarom? Het huidige logo is een zgn. “Brass Car” en is niet representatief voor de auto’s van de clubleden. Voor zover bekend, is er binnen de club slecht één lid die in zijn collectie een jaren twintiger auto heeft . De club bestaat inmiddels ruim 37 jaar en in de tijd zijn technieken veranderd. Zo zijn de moderne auto’s ten tijde van de oprichting van de club nu de klassiekers waar we graag als hobby mee bezig zijn. Ook heeft in de tijd de computer zijn intrede gedaan en communiceren wij nu via email en internet. Hierin schiet ons oude logo tekort om digitaal te bewerken en werd het tijd iets nieuws te verzinnen wat ook representatief is voor onze club. Na een enerverende stemming werd er nipt gekozen voor een nieuw ontwerp.

De andere onderwerpen die in aanmerking kwamen voor beslissing, zoals het partnerlidmaatschap en het huishoudelijk reglement zijn even terug naar de tekentafel. Dit wordt vervolgt.

Na afsluiting gingen we weer naar de kern van de club, lekker praten over de gemeenschappelijke hobby: Auto’s

 

< Terug naar archief